• Voorlopige indeling jeugdteams 2019-2020

 • De voorlopige indeling van de jeugdteams voor het seizoen 2019-2020 is vastgesteld. Vanwege de verbouwing van de kantine vindt er dit jaar geen VTZ-vergadering plaats. De voorlopige teams worden binnenkort op de site gepubliceerd.

  Omdat er vaak vragen zijn over het tot stand komen van de indeling volgt een korte uitleg van de procedure die hierbij gevolgd wordt.

  Uitgangspunt is om elk kind op zijn/haar niveau in te delen. Daarbij wordt gekeken naar ontwikkeling van het kind in het afgelopen seizoen en naar de mogelijkheden tot verdere ontwikkeling. De teams worden samengesteld met kinderen die op een gelijkwaardig niveau spelen en die gelijkwaardige mogelijkheden tot verdere ontwikkeling hebben. Het bij elkaar houden van teams, een verzoek dat vaak door ouders/leiders gedaan wordt, is dus geen doel.

  De beoordeling van de ontwikkeling en de mogelijkheden van een kind komt tot stand door het invullen van observatieformulieren en uit talento (speler volgsysteem). De door Smitshoek aangestelde trainers vullen voor alle kinderen die zij trainen zo'n observatieformulier of talento in. De leiders doen dit gezamenlijk voor de kinderen uit hun team. Interne scouts rapporteren middels spelerslijsten.

  Na inzien van alle formulieren/talento/lijsten, wordt door de Technische Commissie Jeugd (TCJ) een voorlopige indeling gemaakt die ter beoordeling aan het hoofd jeugdopleidingen, technisch coördinatoren, hoofdtrainers jeugd, en de trainers wordt voorgelegd.

  Na eventuele besprekingen/aanpassingen worden de voorlopige indelingen op de website gepubliceerd.

  De start teams worden medio augustus op de website vermeld. Er kunnen namelijk nog enkele aanpassingen/wijzigingen plaats vinden. Vooralsnog worden er dus geen wijzigingen doorgevoerd.

  Na de start van het nieuwe seizoen kunnen de indelingen naar inzicht

  van de hoofdtrainers, trainers en TCJ tot aan de herfstvakantie worden aangepast. Daarna blijven de teams/elftallen op een enkele uitzondering na, in een vaste samenstelling spelen. Dit geldt niet voor de hoogste selectieteams/-elftallen, deze worden gedurende het hele seizoen samengesteld door de trainer/coach.

  De vrijwilligers die hier de afgelopen weken hard aan hebben gewerkt gaan op vakantie. Mocht u vragen hebben dan kunt u die mailen. Op uw vragen wordt i.v.m. de vakantie pas voor de start van het nieuwe seizoen gereageerd.

  Trainingen starten maandag 26, dinsdag 27 of woensdag 28 augustus.

  Selectie groepen die eerder beginnen krijgen bericht via de trainer

  of website.

  Start Mini-F-trainingen woensdag 4 september

  Aanvang 1e groep 14.45 uur

  Aanvang 2e groep 15.45 uur

  Mini-F Teams 12x   indeling medio September.