• VOORLOPIGE indeling jeugdteams seizoen 2022-2023

 • De Voorlopige indeling van de jeugdteams voor het seizoen 2022-2023 is vastgesteld. De voorlopige teams worden op de site gepubliceerd.

  Omdat er vaak vragen zijn over het tot stand komen van de indeling volgt een korte uitleg van de procedure die hierbij gevolgd wordt.

  Uitgangspunt is om elk kind op zijn / haar niveau in te delen. Daarbij wordt gekeken naar ontwikkeling van het kind in het afgelopen seizoen en naar de mogelijkheden tot verdere ontwikkeling. De teams worden samengesteld met kinderen die op een gelijkwaardig niveau spelen en die gelijkwaardige mogelijkheden hebben tot verdere ontwikkeling. Het bij elkaar houden van teams, een verzoek dat vaak door ouders/leiders gedaan wordt, is dus geen doel.

  De beoordeling van de ontwikkeling en de mogelijkheden van een kind komt tot stand door het invullen van observatieformulieren, Dotcomsport (spelervolgsysteem). De door Smitshoek aangestelde trainers vullen voor alle kinderen die zij trainen zo’n observatieformulier of Dotcomsport in. De leiders doen dit gezamenlijk voor de kinderen uit hun team.  Interne scouting rapporteren middels spelerslijsten.

  Na inzien van alle formulieren/Dotcomsport/lijsten, wordt door de technische commissie jeugd (TCJ) een voorlopige indeling gemaakt die ter beoordeling aan het Hoofd Jeugdopleidingen, technische coördinatoren, hoofdtrainers jeugd en de trainer wordt voorgelegd. Na eventuele besprekingen/aanpassingen worden de voorlopige indelingen op de website gepubliceerd.

  De leeftijdscategorieën O15 en de O17 zijn eerder te bekijken via de app voetbal.nl. In opdracht van de KNVB moeten verenigingen deze indelingen eerder aanleveren omdat zij op basis hiervan de teams indelen in de klasses waarin een team van spelers gaat spelen.

  Hier zit een strakke deadline op met het risico dat er na publicatie van de KNVB nog wijzigingen worden doorgevoerd in de voorlopige indeling van VV Smitshoek

  De startteams worden vooraf start van het nieuwe seizoen op de website vermeld. Er kunnen namelijk nog enkele aanpassingen/wijzigingen plaatsvinden. Vooralsnog worden er dus geen wijzigingen doorgevoerd.

  Na de start van het nieuwe seizoen kunnen de indelingen naar inzicht van de hoofdtrainers, trainers en TCJ tot aan de herfstvakantie worden aangepast. Daarna blijven de teams/elftallen op een enkele uitzondering na, in een vaste samenstelling spelen. Dit geldt niet voor de hoogste selectieteams/-elftallen, deze worden gedurende het hele seizoen samengesteld door de trainer/coach.

  Keepers; Bij de selectieteams zijn meerdere keepers geselecteerd, zij zullen op roulatiebasis ism de 2e teams wedstrijden keepen.

  De vrijwilligers die hier de afgelopen maanden hard aan hebben gewerkt gaan op vakantie. Mocht u vragen hebben kunt u die mailen. Op uw vragen wordt ivm de vakantie pas voor de start van het nieuwe seizoen gereageerd.