• Vrijwilligersavond verplaatst naar 28 september 2019

 • In principe wordt jaarlijks tegen het eind van het seizoen de vrijwilligersavond georganiseerd. Een feestelijk gebeuren met hapjes, drankjes en muziek voor alle medewerkers/vrijwilligers van onze VV Smitshoek. Waarbij het ook de bedoeling is de ‘Medewerker van het Jaar’ te eren en in de bloemetjes te zetten.

  Helaas is het - vanwege de drukke agenda in de komende tijd en de aanstaande verbouwing van de kantine ?? niet mogelijk om dit feest in de komende maanden plaats te laten vinden. Dus is er besloten om een datum te prikken waarop het wel kan. Daarbij is het oog gevallen op

  Zaterdagavond 28 september vanaf 20.30 uur.

  Dan zijn alle vrijwilligers met partner welkom in de dan vernieuwde kantine, de huiskamer van onze VV. Het wordt echt de moeite waard, dus kom allemaal. Uiteraard kunnen we nog geen mededelingen doen over de inhoud van het programma, maar daar komen we zo snel mogelijk op terug via de website en onze andere media.

  Wel belangrijk is om met z’n allen vast na te denken over wie wordt verkozen tot ‘Medewerker van het Jaar’. Dat is niet eenvoudig want we beschikken over veel enthousiaste mensen die zich wekelijks inspannen voor het wel en wee van de club. Daarom graag suggesties. Die kunnen tot 14 september aanstaande worden ingediend bij de secretaris:

  Marco Troost via marcotroost@vvsmitshoek.nl

  Uit het aanbod, liefst met een korte motivatie waarom die persoon Medewerker van het Jaar zou moeten zijn, wordt een selectie gemaakt van genomineerden waaruit de winnaar wordt gekozen.

  Noteer dus zaterdag 28 september vast in de agenda en kom met suggesties. Onze vrijwilligers/medewerkers zijn de motor van de VV Smitshoek en daar mogen we zeker goed aandacht aan besteden.

  Het bestuur van de VV Smitshoek