• Waardering voor onze trainers .
  • Zoals bekend is er gedurende de lange corona periode op de maandagavond een training georganiseerd voor de niet selectie spelers. Gezien de te handhaven voorschriften was het niet altijd eenvoudig een training te organiseren. Onze hoofdtrainer Edwin de Koning meestentijds bijgestaan door Jack v d Berg en Ton Habermehl is vanaf het begin zeer enthousiast met de aanwezige spelers aan de slag gegaan. Dat de aanwezige spelers zeer waardeerden dat ook zij de gelegenheid kregen om te trainen onder deskundige leiding bleek wel uit de wekelijks grote opkomst.

    Maandag jl was het de laatste training van dit seizoen. Gezien het grote enthousiasme van spelers en trainers is besloten volgend seizoen elke eerste maandag van de maand een training voor de niet selectie spelers te organiseren. Edwin de Koning en Jack v d Berg maken dan op vrijwillige basis tijd om de training vanaf 20.30u te organiseren.

    Voor de afsluitende training werden de trainers blij verrast door de spelers die hun waardering voor het genomen initiatief toonden door het aanbieden van een leuk presentje. Edwin ontving een door Feijenoord keeper Bijlow gesigneerd keepersshirt, Jack ontving een Smitshoek outfit en Ton ontving een fles met zijn favoriete drank. Onder toeziend oog van voorzitter Simon Kelder bedankten de trainers alle aanwezigen voor deze zeer gewaarde geste.