• Historie

 •  

   

  VV SMITSHOEK   1960 - 2020
  60 jaar clubhistorie
  door: Bart Bravenboer

 • OPRICHTING

  Op 23 juni 1960 werd in het Wijkgebouw aan de Bakkersdijk de sportvereniging Smitshoek opgericht. Het eerste bestuur bestaande uit voorzitter Joop Nootenboom, secretaris Piet van Doesburg en penningmeester Ad Barendregt, aangevuld met Piet van ’t Hof en Wim van der Vorm, moest in de beginperiode talrijke problemen overwinnen. Voor het spelen van wedstrijden was een voetbalveld natuurlijk onontbeerlijk. De eerste uitdaging lag hiermee op de bestuurstafel.

  Het door de Sportstichting Smitshoek gehuurde weiland van boer H. v.d. Meer aan de Voordijk was namelijk meters te smal. De diepe sloten aan weerskanten zagen er ook vervaarlijk uit. Het bestuur dacht door het veld eenvoudig 20 meter langer te maken toch de minimaal vereiste speelruimte te realiseren. De officials van de K.N.V.B. waren het met deze vindingrijke ‘oplossing’ echter niet eens. De lengte van het veld moest tot 100 meter worden teruggebracht. Toen werd dispensatie verleend om op het te smalle veld competitiewedstrijden te gaan spelen.

  Inmiddels had een collecte onder de bewoners een bedrag van NLG 465,00 opgeleverd. De voetbalclub kon van start. Op 7 juli 1961 trad Smitshoek toe tot de K.N.V.B. en op 6 december 1962 werd de vereniging koninklijk goedgekeurd. De vereniging startte in de 3e klasse van de afdeling Rotterdam. Twee seniorelftallen en één juniorteam werden uit de 51 leden geformeerd.

  EERSTE LUSTRUM

  Het eerste lustrum werd in 1965 gevierd met sportieve successen. Het eerste en tweede elftal werden kampioen en het keurkorps promoveerde daardoor naar de tweede klasse R.V.B. De vereniging groeide in de beginjaren flink en op 5 januari 1966 werd een buitengewone algemene ledenvergadering uitgeschreven met als enige agendapunt ‘de aankoop van een kantine’. Het bestuur kreeg van de leden het groene licht en er werd bij een tennisvereniging in Amsterdam een houten kantine aangekocht.

  In de eerste houten ‘keet’ kwam hierdoor extra kleedruimte vrij. Voor de eerste maal kon Smitshoek rekenen op de steun van de gehele gemeenschap. Spontaan werd de actie van leningen en obligaties gesteund en vele vrijwilligers hielpen de kantine opbouwen.

  GROEI

  In de jaren hierna bleef de vereniging gestaag groeien. Bij het 10-jarig bestaan in 1970 telde de vereniging 5 seniorelftallen, 3 junior- en 2 aspirantenteams. Voorzitter Joop Nootenboom verklaarde bij dit jubileum het succes van de vereniging als volgt: - zeer trouwe leden met grote clubliefde; - medewerking van de gehele Smitshoekse gemeenschap, - veel leden die bereid zijn wat voor de vereniging te doen.

  Door de groei was het bestuur genoodzaakt plannen te maken voor de uitbreiding van de accommodatie. De gemeente Barendrecht besloot de jonge vereniging alle medewerking te verlenen. Voor de tweede maal toonde de Smitshoekse bevolking haar genegenheid voor de vereniging. Aan de realisatie van de kleedlokalen werkten zo’n 50 leden mee, waarvan sommigen meer dan 300 uur! Toen burgemeester G. van Hofwegen op 20 oktober 1973 het ‘Sportpark Smitshoek’ opende was Smitshoek uitgegroeid tot een volwaardige vereniging met een prachtige kleedaccommodatie en twee goede velden.  

  DAMESVOETBAL

  Het damesvoetbal maakte in het begin van de jaren zeventig haar entree en ook op dit terrein bleef Smitshoek niet achter. Er werd een dameselftal opgericht en op 10 mei 1972 werd onder grote belangstelling de eerste damesvoetbalwedstrijd gespeeld.

  Het derde lustrum werd op 23 mei 1975 met een grote feestavond gevierd. Mede door de uitbreiding van woningen in ‘de Put’ telde de vereniging op dat moment 7 seniorelftallen, 1 dames- en 6 jeugdelftallen. De nieuwe bewoners werden probleemloos in de vereniging opgenomen. Als voorbeeld hiervan maakte één van de nieuwkomers, Roel Dijkstra, zich jarenlang als penningmeester verdienstelijk voor de club. Zo werden ook nieuwkomers ‘Smitshoekers’.

  KAMPIOENSCHAP 1977

  Het tweede kampioenschap kon in maart 1977 worden genoteerd. Onder leiding van trainer Cees van Bennekom werd na een enerverend seizoen de titel veilig gesteld en kon de promotie naar de 1e klasse R.V.B. worden gevierd.

  Het zaalvoetbal had inmiddels ook zijn plaats binnen de vereniging ingenomen. Deze vorm van zaalsport nam een grote vlucht en ook de zaalafdeling van Smitshoek breidde zich sterk uit. In 1980 kon middels het kampioenschap van het eerste zaalteam het eerste grote wapenfeit worden opgetekend.

  Op bestuurlijke vlak voltrok zich tijdens de algemene ledenvergadering van 6 september 1979 een belangrijke verandering. Enkele oudgedienden maakten in het bestuur plaats voor bestuurders van een nieuwe -jeugdige- generatie. De twintigers Gert-Jan Bravenboer en Bart Bravenboer zouden zich gedurende een reeks van jaren voor de vereniging inzetten.

  JAREN TACHTIG

  De jaren tachtig braken voor Smitshoek aan met een reeks van gebeurtenissen die het vermelden waard zijn. Sportief dieptepunt was de degradatie van het eerste elftal in het seizoen 1980 – 1981. Na een drietal seizoenen in de onderste regionen van de 1e klasse R.V.B. te hebben vertoefd, moest voor de eerste maal in het bestaan van de vereniging de degradatie worden aanvaard. Hiertegenover stond het heugelijke feit dat de vereniging een complete lichtinstallatie in gebruik kon nemen. Onder aanvoering van Rien Ouwens werd door een aantal leden maar liefst 860 uur belangeloos aan deze installatie gewerkt.

  Het bestuur was inmiddels al weer enkele jaren bezig met het ontwikkelen van plannen voor een nieuwe kantine. De oude houten kantine was dringend aan vervanging toe. Diverse mogelijkheden werden onderzocht. Een multifunctioneel gebouw met sportzaal was er hiervan één. Centimeters dik werden de dossiers met bouwplannen. Uiteindelijk bleek uitsluitend de bouw van een nieuwe kantine haalbaar. Groot was de vreugde toen in april 1981 wethouder M.L. Matthijsse door het slaan van de eerste paal de start van de bouw inluidde.

  KRACHTPROEF

  Smitshoek stond weer voor een grote krachtproef. Wederom werd niet tevergeefs een beroep op de zeer brede achterban gedaan. Gevoerde acties als de tegelactie, de kwartetactie en de bazar liggen de ouderen nog in het geheugen.  Duizenden kwartetspellen vonden dankzij de steun van bijna alle leden een weg naar de Barendrechtse huiskamers. De grootse bazar leverde een netto-bedrag van bijna NLG 20.000 op. Ongelooflijk veel vrije uren werden geïnvesteerd om de nieuwbouw mogelijk te maken. Toen loco-burgemeester N. den Otter op 19 december 1981 de nieuwe accommodatie had geopend kon heel Smitshoek terecht trots zijn. Op een drukbezochte receptie mocht het bestuur talrijke complimenten in ontvangst nemen voor de schitterende kantine.

  NIEUWE VOORZITTER

  In datzelfde jaar 1981 vond nog een historische gebeurtenis plaats. Voorzitter Joop Nootenboom, die vanaf de oprichting in 1960 de voorzittershamer had gehanteerd, vond de tijd gekomen om het roer aan een nader over te dragen. Na vele gesprekken werd Rien Ouwens bereid gevonden deze zware taak over te nemen. In de vereniging alom waardering voor het vele werk dat de scheidende voorzitter voor de club verrichte. Joop Nootenboom werd benoemd tot erevoorzitter.

  Verheugend was het feit dat op het sportieve vlak het verloren gegane terrein binnen één seizoen werd heroverd. Hoewel Smitshoek in een rechtstreekse confrontatie met concurrent Groen Wit R. naast de titel greep, bleek een overwinning in een beslissingswedstrijd tegen Nedlloyd ´70 wel goed voor promotie.

  In 1982 werd het geheel gerenoveerde hoofdveld in gebruik genomen. Het seizoen 1982-1983 bracht weer sportief succes. Kwam het eerste elftal achter koplopers Rockanje en Hermandad één punt tekort voor de eerste plaats, het tweede elftal werd overtuigend kampioen. Dit team zorgde ervoor dat Smitshoek toe kon treden tot de ‘grote’ K.N.V.B.

  25-JARIG BESTAAN

  Het  seizoen 1984-1985, waaraan werd deelgenomen door 9 seniorelftallen, 2 dames-, 6 jeugd- en 10 zaalformaties stond volledig in het teken van het 25-jarig bestaan van de vereniging. Deze mijlpaal werd gevierd met een geslaagde jubileumloterij (netto opbrengst voor de vereniging NLG 37.000), een druk bezochte reünie, een sportmiddag voor de gehele Smitshoekse jeugd en een geanimeerde receptie. Er werd afscheid genomen van wedstrijdsecretaris Piet van Doesburg die 25 jaar deel uitmaakte van het bestuur. ‘Koos’ van Doesburg werd benoemd tot erelid.

  Het kampioenschap van zowel het eerste als het tweede elftal gaf het jubileum nog meer glans. Onder leiding van trainer Daan den Bleijker liet het eerste elftal er in de nieuw gevormde hoofdklasse van de R.V.B. geen twijfel over bestaan de sterkste van de Rotterdamse afdelingsclubs te zijn. De eindcijfers 22-39, doelsalo 64-14 spreken op dit punt boekdelen. De felbegeerde promotie naar de K.N.V.B. was hiermee een feit. Het tweede elftal promoveerde naar de reserve derde klasse K.N.V.B.

  Tijdens de algemene ledenvergadering van 25 september 1986 droeg Rien Ouwens na een periode van 5 jaar de voorzittershamer over aan Jos Borsboom. De vereniging kreeg hiermee een zeer jeugdige praeses. Rien Ouwens werd benoemd tot erelid.

  DERDE KLASSE K.N.V.B.

  Op het sportieve vlak stootte het keurkorps in het seizoen 1985-1986 bijna door naar de derde klasse K.N.V.B. De beslissingswedstrijd tegen SV Hoogvliet op het terrein van Heerjansdam ging echter met 0-3 verloren. Dat het goede debuut in de vierde klasse geen toeval was bleek uit het feit dat in het seizoen 1986-1987 het kampioenschap werd behaald. Promotie naar de derde klasse K.N.V.B. was hiermee een feit.

  In juni 1988 schreef het eerste elftal geschiedenis. Op het drukbezochte terrein van R.V.V.H. in Ridderkerk werd in de finale van het toernooi om de Rotterdams Nieuwsblad Cup de strijd aangebonden met eersteklasser Rozenburg. Na een enerverend duel bezorgde Dick Nootenboom met een weergaloze treffer in de laatste minuten van de verlenging zijn team de felbegeerde bokaal.

  De verdere ontwikkeling van het sportcomplex had inmiddels de ruime aandacht van het bestuur. Een al een aantal jaren levende wens tot verbetering van de trainingsaccommodatie werd tot hoogste prioriteit verheven. Inspelend op een aantal binnen de gemeenschap Smitshoek levende wensen werden de handen ineen geslagen. Dit resulteerde in een bundeling van de belangen in het Belangencomité multifunctionele voorziening Smitshoek. Door te participeren in de bouw van een wijkvoorziening kon de wens van het bestuur om de trainingsaccommodatie te verbeteren worden gerealiseerd.

  In goed overleg met alle partijen en de gemeente Barendrecht werd besloten tot de bouw van een sportzaal/multifunctioneel lokaal op het gravel trainingsveld. Het tweede wedstrijdveld werd omgewerkt tot een zand ingestrooid trainingsveld. Ten westen van het hoofdveld werd een derde wedstrijdveld aangelegd.

  NIEUWBOUW

  De nieuwbouwactiviteiten werden ondergebracht in de Stichting Recreatie Smitshoek. In september 1989 werd het zandingestrooide trainingsveld in gebruik genomen. De nieuwbouw, waarvan naast de sportzaal ook een berging, twee scheidsrechterslokalen, een massageruimte en een multifunctionele ruimte deel uitmaakte, werd op 17 februari 1990 officieel geopend door burgemeester M.Th. van de Wouw. Het nieuw aangelegde wedstrijdveld werd op 1 december 1990 officieel in gebruik genomen.

  De aanleg van twee kunstgras tennisbanen luidde een nieuwe periode in het bestaan van de vereniging in. Al in 1986 paste het in de toekomstvisie van het bestuur om bij gelegenheid te komen tot de aanleg van tennisbanen als -nieuw-  onderdeel van de verenigingsactiviteiten. Destijds werden hiervoor onder meer de volgende argumenten geformuleerd: -continuïteit van de vereniging; -optimaal gebruik opstallen/complex; -tendens naar individuele sporten; -meerwaarde voor leden, met name dames en ouderen.

  TENNIS

  Toen zich in 1989 de mogelijkheid voordeed op het resterende perceel naast de nieuw te bouwen sportzaal twee tennisbanen te situeren, aarzelde het bestuur dan ook geen moment. Met steun van de algemene ledenvergadering werd besloten de tennisactiviteiten deel te gaan laten uitmaken van de vereniging. De tennisbanen werden op 5 mei 1990 geopend. De aanleg van de tennisbanen bleek een overweldigend succes. Vele -nieuwe- leden vonden hier een fijne vorm van ontspanning. Op 30 oktober 1990 werden de statuten van de sportvereniging Smitshoek door voorzitter Jos Borsboom en secretaris Bart Bravenboer op het kantoor van notaris Mr. E.W. Groenveld te Barendrecht ondertekent. De sportvereniging  Smitshoek was hiermee officieel een feit.

  JAREN NEGENTIG

  In mei 1990 werd inmiddels met een gepast programma het 30-jarig bestaan van de vereniging gevierd. Zonder tot hoogtepunten te komen groeide het eerste elftal uit tot een goede derdeklasser.

  Op het bestuurlijk vlak deed zich tijdens de algemene ledenvergadering van 3 oktober 1991 weer een belangrijke wijziging voor. Voorzitter Jos Borsboom maakte na vijf jaar plaats voor Gert-Jan Bravenboer. Jos Borsboom werd benoemd tot erelid.

  In 1992 werd het onderhoud van het sportpark geprivatiseerd.

  Na zes seizoenen uitgekomen te zijn in de derde klasse K.N.V.B. moest het eerste elftal in het seizoen 1992-1993 een stapje terug doen.

  TRIBUNE

  In 1993 werd de accommodatie uitgebreid met een schitterende overdekte tribune welke plaats biedt aan 250 toeschouwers. Onder deze tribune zijn twee kleedlokalen en een berging gebouwd. Ruim 300 vrijwilligers waren in totaal zo’n 1.600 uur actief om dit project te kunnen laten slagen. Op zaterdag 9 oktober 1993 werd de tribune officieel in gebruik genomen.

  Tijdens de algemene ledenvergadering van 7 oktober 1993 nam secretaris Bart Bravenboer afscheid als bestuurslid. Als blijk van waardering voor zijn inzet voor de vereniging werd hij benoemd tot erelid.

  Op sportief terrein werd het verloren gegane terrein weer snel herwonnen. Onder leiding van oefenmeester René Blaauwkamp werd in het seizoen 1993-1994 het kampioenschap in de vierde klasse B binnengehaald. De promotie naar de derde klasse K.N.V.B. was hiermee een feit.

  ANDERE VOORZITTER

  Tijdens de algemene ledenvergadering van 28 september 1995 nam Jan Nootenboom de functie van voorzitter over van Gert-Jan Bravenboer. Gert-Jan Bravenboer werd benoemd tot erelid.

  Het seizoen 1996-1997 bracht sportief kommer en kwel. Het keurkorps eindigde met een schamel aantal van 19 punten uit 22 wedstrijden op de twaalfde en laatste plaats in de 2e klasse D K.N.V.B. (door de vorming van een hoofdklasse was met het seizoen gestart in de 2e klasse K.N.V.B.).

  Tijdens de algemene ledenvergadering van 3 oktober 1996 stapte tweede penningmeester Sjerp Haitsma na een periode van maar liefst 28 jaar uit het bestuur.  Sjerp Haitsma werd voor zijn verdiensten voor de club benoemd tot erelid en ontving de zilveren waarderingsspeld van de K.N.V.B.

  Voor de damesafdeling werd 1997 een gedenkwaardig jaar. Op 14 juni 1997 werd het feit herdacht dat sv Smitshoek als één van de weinige clubs in de regio maar liefst 25 jaar damesvoetbal rijk is.

  HANDHAVING SPORTPARK

  Met de ontwikkeling van de Vinex-locatie Carnisselande/Portland kwam ook de handhaving van het Sportpark Smitshoek op haar oorspronkelijke plaats onder grote druk te staan. Bestuur en leden hebben zich echter altijd tegen verplaatsing verzet. In de voor de verenigingshistorie belangrijke notitie ‘WILLEN = KUNNEN’ werden een aantal argumenten opgesomd: -voorkomen kapitaalvernietiging; -sportpark moet in woonwijk gelegen zijn; -verlies aan kader bij verplaatsing naar zone langs A15; -goede bereikbaarheid huidige sportpark; -voorkomen vernietiging enorme zelfwerkzaamheid en emotionele binding met sportpark aan de Voordijk. Mede dankzij deze notitie en vele gesprekken heeft de politiek uiteindelijk besloten de visie van het bestuur te onderschrijven.
  Het seizoen 1997-1998 bracht grote sportieve successen. Onder leiding van oefenmeester Jan de Gier werd het eerste elftal met 54 punten uit 22 duels glansrijk kampioen in de derde klasse D K.N.V.B. Ook het schaduwteam werd in dit seizoen kampioen. Hierdoor werd door het tweede elftal promotie naar de reserve 1e klasse K.N.V.B. bewerkstelligd.

  40-JARIG BESTAAN

  In juni 2000 werd het 40-jarig bestaan van de vereniging gevierd. Alle leden welke 40 jaar lid waren van de vereniging werden gehuldigd. Het eerste elftal kwam in een amusante jubileumwedstrijd in de wei tegen een team van oud-internationals met onder meer technicus Gerrie Mühren in de gelederen. Erevoorzitter Jan Nootenboom stelde samen met oud-secretaris Bart Bravenboer een fraaie jubileumgids samen.  

  Het bestuur sprak destijds de wens uit een voorname rol te willen vervullen bij de opvang van nieuwe leden uit Carnisselande/Portland en verder door te groeien tot een aansprekende amateurclub in de regio. De plannen voor een verdere uitbreiding van de accommodatie waren bij het 40-jarig bestaan al in een vergevorderd stadium. Om de verwachte stroom van nieuwe jeugdleden in goede banen te leiden werd een jeugdbestuur geïnstalleerd. Kees Boot nam de rol van voorzitter van het jeugdbestuur op zich.

  Bij het 40-jarig bestaan in 2000 telde de vereniging 10 seniorelftallen, éen B-, C- en D-elftal, twee E- en F-teams, 12 mini-F spelertjes, één dames team, één meisjes junioren- en één meisjespupillen team en een dames zaalteam. Door de bouw van veel woningen in Carnisselande/Portland stond sv Smitshoek destijds aan de vooravond van een explosieve groei.    

  Ook Smitshoek ging uiteraard mee met de tijd. Op 20 november 2000 ging officieel de website van sv Smitshoek in de lucht. Een aantal jaren later verving de website de  berichtgeving via de weekbrief.

  UITBREIDING SPORTCOMPLEX

  In de jaren 2000-2005 werd het complex in twee fasen verder uitgebreid. De gemeente Barendrecht toonde met het beschikbaar stellen van een subsidie van maar liefst NLG 7,5 mln voor de uitbreiding van het sportcomplex veel vertrouwen te hebben in Smitshoek. Er werden twee extra grasvelden, een kunstgrasveld en een kunstgras boardingveld voor de kleinste jeugd aangelegd. De opening van het eerste kunstgrasveld in het bestaan van de vereniging door wethouder K.J. Orsel vond plaats op 28 februari 2001.    

  De accommodatie werd verder verbouwd en uitgebreid. Er verrezen nieuwe kleedkamers, een ruime(re) kantine plus jeugdhonk, een schitterende bestuurs- annex businessclubruimte en een multifunctionele ruimte. Op 30 november 2002 vond de officiële opening van de nieuwe accommodatie plaats door burgemeester M.Th. van de Wouw.

  De tweede fase, die in het najaar van 2005 werd afgerond, bestond uit het vervangen van veld 2 door een kunstgrasveld en het draaien van het (voormalige) veld 6 achter de hoofdtribune en het aanleggen van twee nieuwe wedstrijdvelden.
   
  De sportieve aspiraties van sv Smitshoek liepen in het seizoen 2000-2001 een deuk op. Het eerste elftal presteerde dit seizoen matig met een degradatie naar de 3e klasse K.N.V.B. als gevolg.

  AFSPLITSING TENNIS

  Begin jaren 2000 werden plannen gemaakt om de tennisafdeling te verzelfstandigen. Het bestuur was van mening dat het beter was zich -gelet op de groei van de vereniging- volledig te concentreren op de voetbalsport. Tijdens de algemene ledenvergadering van 21 februari 2002 werd het besluit bekrachtigd om de tennisleden te laten opgaan in een op te richten tennisvereniging Smitshoek.

  De technische commissie besteedde in deze jaren veel aandacht aan het op een aansprekend niveau brengen van de A-selectie.

  In augustus 2003 werd een voorlopig bestuur gevormd van de Stichting Businessclub Smitshoek. In 2003 ging de businessclub met 25 leden van start. De officiële oprichting vond plaats op 6 november 2003.  Als voorzitter werd oud-politicus Klaas Orsel gestrikt. Dick Nootenboom nam na vier jaar het voorzitterschap over. De actieve businessclub zette zich de afgelopen jaren door vele aantrekkelijke activiteiten nadrukkelijk op de kaart. In een gemoedelijke sfeer netwerken (business to business) sprak veel bedrijven aan. Onder aanvoering van Dick Nootenboom werden ook de banden met de Businessclub van buurman BVV Barendrecht aangehaald.    

  KAMPIOENSCHAP

  Onder leiding van trainer Hans de Rover werd in het seizoen 2003 -2004 op overtuigende wijze het kampioenschap binnengehaald. Maar liefst 57 punten uit 22 wedstrijden geven aan dat Smitshoek deze jaargang zonder twijfel de beste was. Een 0-7 overwinning op Rhoon in de kampioenswedstrijd betekende de slagroom op de taart. De oranje-zwarten keerden door dit kampioenschap terug in de tweede klasse K.N.V.B. Ook het tweede elftal werd dit seizoen kampioen.

  Op 31 maart 2005 werd het besluit genomen Henk Ebben aan te stellen als full time technisch jeugdcoördinator. Henk Ebben kreeg de opdracht de explosieve aanwas van jeugdleden in goede banen te leiden. In september 2005 werden de taken van het jeugdbestuur ondergebracht bij leden van het hoofdbestuur.

  Tijdens de algemene ledenvergadering van 29 september 2005 nam Kees Boot de functie van voorzitter over van Jan Nootenboom. Jan Nootenboom hanteerde maar liefst 10 jaar de voorzittershamer van de snel groeiende vereniging. Jan Nootenboom werd voor zijn verdiensten voor de club benoemd tot erevoorzitter en ontving de gouden waarderingsspeld van de K.N.V.B.
   
  Op de algemene ledenvergadering van 14 november 2006 werd (in verband met de eerdere afsplitsing van de afdeling tennis) besloten de naam van de vereniging te wijzigen in voetbalvereniging Smitshoek. De statutenwijziging passeerde op 9 oktober 2008 voor notaris mr. A.W. van Spreeuwel.

  Tijdens de algemene ledenvergadering van 1 november 2007 legden zowel Jan Stolk als Paul Nootenboom hun bestuursfunctie neer. Beide bestuurders hebben zich met veel inzet voor de vereniging ingezet. Jan Stolk was betrokken bij veel bouwprojecten. Zowel Jan Stolk als Paul Nootenboom werd benoemd tot erelid.

  Tijdens de algemene ledenvergadering van 30 oktober 2008 werd het besluit genomen een verenigingsmanager aan te trekken. Door de explosieve groei van de vereniging nam de druk op het bestuur steeds meer toe. Een aantal uitvoerende taken (met name op het gebied van het wedstrijdsecretariaat) werd belegd bij Ton Habermehl, welke begin 2009 is gestart met zijn werkzaamheden voor de club.

  G-VOETBAL

  Door ook voetbal voor mensen met een beperking mogelijk te maken benadrukte het bestuur van de vereniging haar maatschappelijke rol uiterst serieus te nemen. In augustus 2005 werd gestart met het eerste jeugd G-team. Inmiddels is de G-afdeling niet meer weg te denken binnen de club. Het ongecompliceerde plezier dat de spelers van deze afdeling aan het voetbalspel beleven is groot.

  Op 15 april 2008 zag de Stichting Voetbalontwikkeling Smitshoek het levenslicht. Gert-Jan Bravenboer werd voorzittter van deze stichting. Het uitgangspunt van de stichting is het verenigingsbelang te ondersteunen. De stichting draagt zorg voor de impulsen om de sportieve prestaties te verbeteren. Door met het eerste elftal op niveau te blijven spelen blijft het zinvol te investeren in de jeugdopleiding en kan de talentvolle eigen jeugd op termijn een aantrekkelijk perspectief worden geboden.

  GROEI JAUGDAFDELING

  Met name de jeugdafdeling groeide explosief. Heel veel jonge voetballertjes zetten hun eerste schreden op het kunstgras boardingveld. Ook de kwaliteit van de jeugdselectie teams ging met sprongen vooruit. De eerste aspiranten teams spelen op een hoog niveau en kunnen zich meten met leeftijdsgenootjes van gerenommeerde clubs. Het D1-elftal promoveerde in het seizoen 2007-2008 zelfs naar een landelijke divisie.  Het niveau van de junioren-elftallen gaat ook gestaag omhoog. Bij de recreatieve jeugdteams beleven wekelijks honderden jeugdleden veel plezier aan de voetbalsport.

  Op de algemene ledenvergadering van 30 oktober 2008 werden de uitbreidingsplannen door bouwcommissie voorzitter Joop Nootenboom toegelicht. Het bestuur kreeg hiervoor groen licht. Dit betekende dat een aanvang kon worden gemaakt met de realisatie van 5 extra kleedruimten, een ontvangstkamer, een kantoorruimte en op de bovenverdieping ruimten voor de commerciële verhuur. De aanbouw werd op 16 mei 2009 door voorzitter Kees Boot door het plaatsen van een gedenksteen officieel geopend. In de oude ontvangstkamer werd in 2009 onder aanvoering van Martin Roos een Beltona-clubshop ingericht.  

  EERSTE KLASSE K.N.V.B.

  Onder leiding van de ervaren oefenmeester Hans Maus werd in het seizoen 2008-2009 via de nacompetitie (waarin eerst Lyra en ’s-Gravendeel aan de kant werden geschoven) promotie naar de 1e klasse K.N.V.B. veilig gesteld. Op het veld van hoofdklasser DOTO uit Pernis werd tegenstander Deltasport in de finale van de nacompetitie overtuigend met 2-0 verslagen. Voor het eerst in de bijna 50-jarige historie van de club kwam Smitshoek in het seizoen 2009-2010 uit in de 1e klasse K.N.V.B. (het op één na hoogste amateurniveau). In het jubileumjaar 2009-2010 kwam de brigade van trainer Hans Maus slechts twee winstpunten tekort voor (in verband met de vorming van een topklasse in het seizoen 2010-2011 verstrekte) promotie naar de hoofdklasse.  

  Tijdens de bestuursvergadering van 11 maart 2010 gaf voorzitter Kees Boot te kennen  om persoonlijke redenen zijn functie met onmiddellijke ingang neer te leggen. Vice-voorzitter en penningmeester John van Neuren nam zijn taken enige tijd waar. Tijdens de algemene ledenvergadering van 6 januari 2011 werden Martin Roos en Jelte van Kammen benoemd tot voorzitter.

  50 JARIG BESTAAN

  Op 23 juni 2010 bestond vv Smitshoek 50 jaar! Zelfwerkzaamheid is gedurende 50 jaar de kurk geweest waarop de vereniging drijft. Een groot aantal (vaak onzichtbare) vrijwilligers hebben ontelbare uren in ‘hun’ vereniging gestopt. Alle bouwprojecten konden uitsluitend worden gerealiseerd door de tomeloze inzet van vrijwilligers.  De vereniging heeft in de loop van de  jaren een sterk fundament gelegd en kijkt bij de viering van het 50-jarig bestaan met vertrouwen naar de toekomst.

  Voetbalvereniging Smitshoek groeide in 2010 met circa 1.450 leden uit tot één van de grootste amateurvoetbal-verenigingen uit de regio. De vereniging nam in het seizoen 2009-2010 met maar liefst 68 teams aan de K.N.V.B.-competities. In 2010 telde de vereniging 9 seniorelftallen, drie A-,  vijf B-, acht C- en negen D-elftallen, dertien E- en F-teams, twee G-teams, 12 teams mini F-spelertjes welke een interne competitie afwerken, drie dames teams, één meisjes junioren team en twee dames zaalteams. Een groep 35+ voetballers was ook binnen de vereniging  actief en werkte een interne competitie af.

  Ter gelegenheid van het 50- jarig bestaan werd een feestweek georganiseerd. Ere-voorzitter Joop Nootenboom stelde samen met secretaris Bart Bravenboer en Margo Bravenboer een fraai jubileumagazine samen, waarin ook veel historische foto's werden opgenomen. Oud-voorzitter Gert-Jan Bravenboer en Margriet de Zoete verzorgen een lezenswaardige jubileumkrant. Vele (oud)-leden genoten van de festiviteiten. Zo werd onder meer een reünie met een fototentoonstelling georganiseerd, was er een jongerendag, een door Jos Vis verzorgde live radio uitzending met alle zes oud-voorzitters, een WK-avond, een wedstrijd oud Smitshoek tegen oud BVV Barendrecht, een duel van Smitshoek 1 tegen oud-Sparta, een officiële receptie en een afsluitende feestavond.

  ONDERSCHEIDINGEN 50-JARIG BESTAAN

  Bij het 50-jarig bestaan werden aan een aantal vrijwilligers onderscheidingen toegekend. Vice-voorzitter John van Neuren ontving uit handen van burgemeester drs. J. van Belzen een gemeentelijke waarderingsoorkonde voor de vereniging. Joop Nootenboom, Piet van Doesburg en Kees van der Meer ontvingen de erepenning van de gemeente Barendrecht. De waarderingsoorkonde van de gemeente Barendrecht viel te beurt aan Ap Bol, Bart Bravenboer, Paul Nootenboom, Dirk Staal, Piet Wijnolts, Gert-Jan Bravenboer en Bram van der Groef. Door de K.N.V.B. werd de gouden speld toegekend aan Joop Nootenboom, Piet van Doesburg en Gert-Jan Bravenboer. Bart Bravenboer, Paul Nootenboom en Kees Boot ontvingen de zilveren speld.

  Onder het motto:  vv SMITSHOEK 1960 - 2010  GROOTS DANKZIJ UW INZET,   'SAMEN STERK ....... WILLEN = KUNNEN'  werd door het bestuur ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van vv Smitshoek een jubileumonderscheiding uitgereikt. Deze onderscheiding is (postuum) uitgereikt aan vijftig (oud)bestuursleden en vrijwilligers die gedurende een reeks van jaren op een of meerdere terreinen belangeloos een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de opbouw en/of het functioneren van de voetbalvereniging Smitshoek in brede zin of spelers welke gedurende > 10 seizoenen een bepalende rol hebben gespeeld in het eerste elftal van de vereniging. Alle onderscheiden vrijwilligers ontvingen een fraaie sculptuur.

  De vrijwilligers Bart Bravenboer, Gert-Jan Bravenboer en Dirk Staal werden,  -mede- gelet op hun jarenlange inzet voor de club, op 29 april  2011 verrast met een Koninklijke onderscheiding. Zij werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

  BELEIDSPLAN 2010 - 2015

  De voorzitters Martin Roos en Jelte van Kammen waren de stuwende krachten achter het beleidsplan 2010-2015. Dit plan kwam in de tweede helft van 2010 in nauwe samenwerking met een brede groep van leden tot stand. Als hoofddoelstelling werd bepaald:

  “vv Smitshoek realiseert het hoogst haalbare met een herkenbaar Smitshoek imago en inspirerend bestuur/commissie/vrijwilligersbeleid op basis van de Smitshoek waarden”.

  Als kernwaarden zijn geformuleerd: “Beschaafd , Toegankelijk, Daadkrachtig, Verbindend en Saamhorig. Deze kernwaarden samen moeten het gevoel van “Je thuis voelen bij vv Smitshoek” vorm en inhoud geven. In de jaren 2010-2014 is gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen van het beleidsplan. In 2014 zal het beleidsplan worden geëvalueerd en een nieuw plan voor de komende jaren worden opgesteld.

  In samenwerking met de Gemeente Barendrecht werden in 2013 de velden 5 en 6 opgeschoven, waardoor extra parkeerruimte kon worden gerealiseerd. Veld 6 werd omgevormd tot een modern kunstgrasveld.

  ERELEDEN

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 31 oktober 2011 werd Dick Nootenboom benoemd tot erelid. Dick Nootenboom kende een lange en succesvolle carrière als speler van het eerste elftal, maakte een aantal jaren deel uit van het bestuur, was lid van de technische- en sponsorcommissie en was jarenlang de drijvende kracht achter de uitbouw van de Businessclub. Margo Bravenboer werd op 28 november 2013 benoemd tot erelid van vv Smitshoek. De actieve duizendpoot kreeg deze eretitel omdat zij zich gedurende tientallen jaren met grote passie als vrijwilliger voor de club heeft ingezet. Op 21 september 2013 werd aan Margo Bravenboer door burgemeester Jan van Belzen ook de waarderingsspeld van de Gemeente Barendrecht uitgereikt. Deze waarderingsspeld ontving zij voor haar vrijwilligerswerk voor vv Smitshoek, het oranjecomité Smitshoek en haar grote inzet  op andere maatschappelijke terreinen.

  Margo Bravenboer is het tiende erelid van vv Smitshoek en de eerste vrouw in dit rijtje clubiconen. Het erelidmaatschap werd eerder toegekend aan de oud-voorzitters Rien Ouwens, Jos Borsboom en Gert-Jan Bravenboer, terwijl ook de oud-bestuursleden Piet van Doesburg, Bart Bravenboer, Sjerp Haitsma, Jan Stolk, Paul Nootenboom en Dick Nootenboom zich erelid mogen noemen. Joop Nootenboom en Jan Nootenboom werden in de clubhistorie benoemd tot erevoorzitter.

  SPORTIEVE SUCCESSEN

  Aan het einde van het seizoen 2010-2011 waande Smitshoek 1 zich onder hoofdtrainer Hans Maus enkele minuten kampioen van de eerste klasse B. Sportlust '46 uit Woerden greep in de slotminuut via een benutte strafschop in het duel tegen FC  ‘s- Gravenzande echter de titel. Smitshoek bleef met legen handen achter (26-50).

  De onervaren Raymond Frehe werd voor het seizoen 2011-2012 aangesteld als hoofdtrainer. Het seizoen 2011-2012 bracht grote sportieve successen. Het eerste elftal werd overtuigend kampioen van de eerste klasse B (26-51) en promoveerde voor het eerst in de clubhistorie naar de Hoofdklasse KNVB. Ook won het team de prestigieuze RTV Rijnmond-cup. De uitstekende prestaties van het eerste elftal bleven in de regio niet onopgemerkt. Bij het Voetbal Rotterdam.nl Gala werd Smitshoek gekroond tot ‘Elftal van het jaar’. Op vrijdag 8 februari 2013 werd Smitshoek 1 tijdens het Sportgala van de Gemeente Barendrecht uitgeroepen tot ‘Sportploeg van het jaar’.
  Ook jeugdteams boekten successen. Zo dwong het B1-elftal onder leiding van trainer Rick Thape promotie naar de 4e divisie Landelijk af en won het de KNVB-districtsbeker voor B-teams.. In het seizoen 2012-2013 werd C1 onder leiding van trainer-coach Peter van der Pennen overtuigend kampioen in de hoofdklasse en promoveerde naar de derde divisie West II. Het succesvolle C1-team pakte als winnaar van de KNVB-beker van District West II zelfs de ‘dubbel’!

  In de Hoofdklasse presteerde Smitshoek in de seizoenen 2012-2013 en 2013-2014 met achtereenvolgens een zesde (26-39) en vijfde plaats (26-41) onder hoofdtrainer Raymond Frehe uitstekend. De K.N.V.B.-bekerwedstrijd tegen NAC Breda met de legendarische openingstreffer van Tom den Boer op woensdag 25 september 2013 werd met ruim 2.000 toeschouwers langs het veld een historische voetbalavond in het bestaan van de vereniging. Met een 1-2 overwinning verlieten de profs uit Breda uiteindelijk sportpark Smitshoek. Smitshoek maakte in de regio en tot ver daarbuiten indruk met de uitstekende organisatie rondom dit duel.

  ELFTALLEN SEIZOEN 2014-2015

  De vereniging nam in het seizoen 2014-2015 met maar liefst 76 teams deel aan de K.N.V.B.-competities.  Aan de competitie wordt gestart door  negen senior elftallen, twee veteranenteams,  vier A-, acht B-, negen C- en negen D-elftallen, dertien E- en F-teams, drie G-teams G1, JG1 en JG2) , 12 teams mini F-spelertjes welke een interne competitie afwerken, vijf dames teams (VR1, MA1, MB1, MC1 en MD1) en  één dames zaalteam. Een groep 35+ voetballers (5 teams) is ook binnen de vereniging actief en werkt een interne competitie af.

  OPMARS SELECTIE JEUGD-TEAMS 2010-2020

  Ook jeugdteams boekten in het seizoen 2011-2012 successen. Zo dwong het B1-elftal onder leiding van trainer Rick Thape promotie naar de 4e divisie Landelijk af en won het de K.N.V.B.-districtsbeker voor B-teams door in zeer spannende finale Sir Winston Haaglandia met 4-2 te verslaan.

  Een korte greep uit de overige successen van jeugdteams levert het volgende beeld op. In het seizoen 2012-2013 werd C1 onder leiding van trainer-coach Peter van der Pennen overtuigend kampioen in de Hoofdklasse en promoveerde naar de derde divisie West II. Het succesvolle C1-team pakte als winnaar van de K.N.V.B.-beker van District West II zelfs de ‘dubbel’! In het seizoen 2015-2016 werd het C1-team onder leiding van Peter van der Pennen kampioen van de derde divisie en promoveerde naar de sterke tweede divisie. In het seizoen 2017-2018 werd JO 13-1 onder leiding van John de Ronde en Erwin Bravenboer kampioen van de 3e divisie C en won dit talentvolle team het een prestigieus internationaal toernooi door in de finale het Engelse Chesterfield na strafschoppen te verslaan.

  Doordat de instroom van nieuwe jeugdleden met name was bij de jongere leeftijdscategorieën bleven de resultaten van JO 19-1 lange tijd achter. In het seizoen 2018- 2019 werd in deze leeftijdscategorie het kampioenschap behaald en de felbegeerde promotie naar de vierde divisie gerealiseerd. Er wordt binnen de jeugdafdeling hard gewerkt om het niveau van de selectieteams omhoog te brengen. De doelstelling is om met de hoogste jeugdteams minimaal op divisieniveau uit te komen. In het seizoen 2019-2020 kwamen de hoogste jeugdteams uit op het volgende niveau: JO 19-1: 4e divisie; JO 17-1: 4e divisie; JO 16-1: 3e divisie; JO 15-1: 2e divisie; JO 14-1: 4e divisie; JO 13-1: 2e divisie.

  DEGRADATIE UIT HOOFDKLASSE

  In de Hoofdklasse presteerde Smitshoek in de seizoenen 2012-2013 en 2013- 2014 uitstekend. Na afloop van het seizoen 2014- 2015 moest het keurkorps echter een stapje terug doen. In een sterke Hoofdklasse met o.a. kampioen Katwijk, voetbalgrootmacht Quick Boys, A.S.W.H. en Noordwijk, eindigde Smitshoek op de elfde plaats en was hiermee veroordeeld tot het spelen van nacompetitie. Dit liep met twee nederlagen tegen Nieuw- Lekkerland en Haaglandia uit op een deceptie. Na drie seizoenen Hoofdklasse moest de degradatie worden aanvaard.

  BESTUURLIJKE ONRUST

  Waar de eerste vijftig bestaansjaren van de vereniging -ook- werden gekenmerkt door bestuurlijke stabiliteit ging het in de periode 2015 – 2018 tot tweemaal toe goed mis. In de loop van 2015 bleek dat het bestuur niet op één lijn zat met betrekking tot de uitvoering van de beleidsdoelstellingen. Dit had ook zijn weerslag op de onderlinge verhoudingen. Eén en ander leidde ertoe dat op de Buitengewone Algemene ledenvergadering van 22 september 2015 het voltallige bestuur onder leiding van de voorzitters Martin Roos en Jelte van Kammen terugtrad.

  Tijdens de Algemene ledenvergadering van 25 november 2015 werd een nieuw bestuur gekozen. Nieuwkomer Marco Rensma nam de rol van voorzitter op zijn schouders. Penningmeester John van Neuren vormde de stabiele factor en ging door als penningmeester, één seizoen later (A.L.V. 27 oktober 2016) gevolgd door Marcel van den Eijnden. Het nieuwe bestuur presenteerde tijdens de Algemene ledenvergadering van 27 oktober 2016 haar Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 met de titel ‘Samen staan we sterk’.

  Om de druk op de velden en de benodigde trainingscapaciteit het hoofd te bieden ontwikkelde het bestuur in 2017 plannen om op het hoofdveld kunstgras en verlichting aan te leggen. De geraamde investering werd door de Gemeente opgenomen in de voorjaarsnota van 2018 en ogenschijnlijk stond niets deze stap in de verdere uitbouw van het sportcomplex in de weg. Niets bleek echter minder waar.

  Ondanks dat de plannen al in een vergevorderd stadium waren en werden ondersteund door de Gemeente Barendrecht, kwam er in het voorjaar van 2018 onder leiding van een zich zelf ‘Ongeruste Smitshoekers’ noemende groep leden een tegenbeweging op gang. Mediation tussen deze groep en het bestuur mocht niet baten. De climax volgde tijdens de Buitengewone Algemene ledenvergadering van 7 juni 2018. Het voorstel van het bestuur om op het hoofdveld kunstgras aan te leggen haalde het niet.

  Het gevolg was dat het voltallige bestuur onder leiding van voorzitter Marco Rensma hun functie ter beschikking stelde. Binnen drie jaar werd de vereniging weer geconfronteerd met een bestuurscrisis. Tijdens de Algemene ledenvergadering van 26 november 2018 werd een nieuw bestuur gekozen. De bestuurlijk ervaren Simon Kelder (erevoorzitter van buurman BVV Barendrecht en oud directeur van profclub Excelsior Rotterdam) werd bereid gevonden de rol van voorzitter op zijn schouders te nemen. Penningmeester John van Neuren en Marcel van den Eijnden keerden -opnieuw- terug in het bestuur.

  OVERLIJDEN BOEGBEELD JOOP NOOTENBOOM

  Op 29 september 2016 werd de vereniging opgeschrikt door het overlijden van oprichter en erevoorzitter Joop Nootenboom. Zijn begrafenisplechtigheid vond plaats in de kantine van ‘zijn’ club en na afloop van de indrukwekkende plechtigheid maakte hij onder grote belangstelling een laatste rondje over het hoofdveld. De vereniging verloor in Joop Nootenboom een bestuurder in hart en nieren en een boegbeeld van de club.

  UITBREIDING KLEEDACCOMMODATIE

  Eind 2015 was Peter Hogeweg verantwoordelijk voor een notitie die de aanzet moest geven voor de bouw van vier extra kleedkamers. Dit project werd uiteindelijk in 2017 gerealiseerd en bracht het totaal aantal kleedkamers op 25. De asfaltering van de uitbreiding van de parkeerplaats door de Gemeente gaf ook dit deel van het sportpark weer meer smoel. Naast het hoofdveld werd een evenementen-terras gerealiseerd. In 2019 werd de kantine verbouwd en ingrijpend gemoderniseerd. Met de nieuwe ‘huiskamer’ is de club op dit vlak klaar voor de toekomst.

  KAMPIOENSCHAP 2016

  De sportieve misstap werd in het seizoen 2015-2016 op niet mis te verstane wijze rechtgezet. Met een ruime voorsprong op concurrent Brielle werd Smitshoek de onbetwiste kampioen in de eerste klasse C (26- 57, doelsaldo 68-33). Na een afwezigheid van één seizoen keerde Smitshoek terug in de Hoofdklasse, het derde amateurniveau van Nederland. De sportieve doelstelling om met zoveel mogelijk eigen opgeleide spelers uit te groeien tot een stabiele Hoofdklasser met een plek in het linker rijtje, bleek toch lastig te realiseren. Het seizoen 2016-2017 eindigde Smitshoek in de Hoofdklasse A op een veertiende plaats (28- 24). In de nacompetitie rechtte het team haar rug. Een halve competitie met Xerxes DZB, Kloetinge en het Groningse Oranje-Nassau werd overtuigend gewonnen.

  Hoofdtrainer Raymond Frehe vertrok na zes seizoenen door de voordeur naar het ambitieuze SC Feyenoord en werd opgevolgd door Richard Middelkoop. De hierop volgende seizoenen bracht met een elfde plaats in het seizoen 2017 – 2018 (30-34, doelsaldo 47-69) en een negende plaats in het seizoen 2018- 2019 (30-41) Smitshoek niet in de problemen in de Hoofdklasse. Een rol van betekenis spelen op dit hoge niveau bleek vooralsnog een brug te ver. Het seizoen 2019-2020 kwam Smitshoek voor het zevende seizoen met een grotendeels vernieuwde selectie (veel ‘eigen’ spelers vertrokken in de zomer van 2019) uit in de Hoofdklasse. Door de corona-crisis werd deze competitie niet uitgespeeld. Smitshoek ‘eindigde’ na 21 wedstrijden met 33 punten op plaats 6. Voor het seizoen 2020-2021 werd Edwin de Koning (eerder lang actief als oefenmeester bij vv Rhoon en Hellevoetsluis) aangetrokken als hoofdtrainer.

  Dat Smitshoek anno 2020 met het keurkorps en de hoogst spelende jeugdteams sportief aan de weg timmert blijkt uit het feit dat in de door het vakblad De Voetbal Trainer gepubliceerde Top 200 van hoogst spelende amateurclubs in Nederland Smitshoek van plaats 71 in 2014 is gestegen naar plaats 30 in 2019!

  KUNSTGRAS

  In de eerste helft van 2020 werd, dankzij de steun van de gemeente Barendrecht, kunstgras aangelegd op veld 5. Ook veld 7 werd voorzien van een nieuwe kunstgrasmat. De vereniging beschikt hierna over vier kunstgrasvelden. De druk op de velden en de benodigde trainingscapaciteit kan op deze manier enigszins het hoofd worden geboden.

  60-JARIG BESTAAN

  In 2020 is vv Smitshoek met ruim 1.750 leden uitgegroeid tot één van de grootste amateurvoetbalverenigingen van het land [plek 12 qua ledenaantallen binnen de K.N.V.B.]. De vereniging nam in het seizoen 2019-2020 met maar liefst 93 teams deel aan de K.N.V.B.-competities. Achter Nieuwerkerk (99 teams) is Smitshoek met het aantal teams van 93 (2016: 79) uitgegroeid tot de op één na grootste club van de regio.

  Op 23 juni 2020 bestond vv Smitshoek 60 jaar! De Corona-crisis wierp een zware schaduw over dit jubileum. Veel jubileumactiviteiten konden geen doorgang vinden. In het kader van het jubileum werd op dinsdag 16 juni 2020 het boek Wilskracht & Vernuft gelanceerd. In deze paperback wordt in 9 verhalen een beeld geschetst van de 60-jarige geschiedenis van vv Smitshoek uit Barendrecht. Het boek kwam tot stand op initiatief van oud-voorzitter Gert-Jan Bravenboer. Trekker Gert-Jan Bravenboer gaf bij de presentatie aan dat het zijn bedoeling was de zelfwerkzaamheid en de saamhorigheid die Smitshoek kenmerkt en de club groot heeft gemaakt vast te leggen. Belangrijk is dat vrijwilligers zich ook in de komende jaren blijven inzetten voor de vereniging. 'Als het boek hieraan bijdraagt is mijn missie geslaagd', gaf Gert-Jan Bravenboer de aanwezigen mee.

  In het boek zijn negen afzonderlijk te lezen verhalen opgenomen. Initiator Gert-Jan Bravenboer gaat in het eerste hoofdstuk 'Boegbeeld' in op het leven van oprichter en ere-voorzitter Joop Nootenboom en zijn inzet voor de club. Vervolgens geeft het artikel 'Buurtschap' van de hand van Ronald Hogeweg een inkijkje in de geschiedenis van de buurtschap Smitshoek. Jos Vis tekent voor de hoofdstukken 'Het voetbal van toen' en 'Door de ogen van'. Hierin gaat Jos op geheel eigen wijze in op herinneringen aan het voetbal uit de beginjaren en heeft Jos diverse Smitshoekers gevraagd hun ervaringen en emoties met hun club te delen. Ook oud-secretaris Bart Bravenboer heeft twee hoofdstukken voor zijn rekening genomen, 'Van boerenclubje tot hoofdklasser' en 'Historie op een rij'. In het eerstgenoemde artikel gaat Bart in op de sportieve hoogtepunten van het keurkorps en komen een aantal prominente oud-spelers aan het woord. De historie van de verenging is samengevat in het andere hoofdstuk. Richard van der Linden gaat in zijn bijdrage 'Meer dan voetbal' onder meer in op de sociale functie die de club heeft vervuld. In het hoofdstuk 'Mannen met de hamer' blikt Margriet de Zoete samen met de voorzitters teug op hun periode als voorman van het bestuur. Tot slot laat oud-voorzitter Martin Roos in het hoofdstuk 'Groei' Smitshoekers aan het woord die terugblikken op de explosieve groei van de vereniging vanaf 2000.

  De Corona-crisis trekt in 2020 (ook) een zware wissel op het amateurvoetbal. Ook Smitshoek wordt hierdoor hard geraakt. De vereniging heeft in de loop van de jaren een sterk fundament gelegd. Met de steun van de (gemeentelijke) overheid, loyale sponsoren en trouwe leden ziet de club de toekomst met vertrouwen tegemoet.