• Vormen van lidmaatschap

 • Contributiebedragen per jaar ( Excl. Vrijwilligersbijdrage )
  Senior (M/V)€ 213.50
  Senior (alleen trainen)€ 111.80
  35+€ 101.30
  G-leden >12 jaar€ 168.00
  G-leden <12 jaar€ 159.30
  Rustleden 65 -€ 45.00
  Rustleden 65 +€ 25.00
  Onder-6 t/m Onder-13€ 170.00
  Onder-14 t/m Onder-17€ 191.35
  Onder-18 t/m Onder-19 € 213.50
 • Lidmaatschap
  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende kalender jaar. Na aanmelding ben je dus lid van de VV Smitshoek gedurende het gehele, danwel het verdere verenigingsjaar. Tussentijds opzeggen is mogelijk, met dien verstande, dat de contributieverplichting tot het einde van het verenigingsjaar gehandhaaft blijft. Het lidmaatschap wordt, tenzij er uiterlijk 6 (zes) weken voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk bij de ledenadministratie wordt opgezegd, automatisch aan het einde van het verenigingsjaar verlengd.

  Inning contributie

  • Middels ClubCollect: De VV Smitshoek werkt samen met ClubCollect voor de inning van de jaarlijkse contributiebetaling. Via hun site heeft elk lid een eigen betaalpagina waar u uw contact- en rekeninggegevens en uw afspraken voor direkte of gespreide contributiebetaling middels ideal of bankinkasso, kunt vastleggen of wijzigen.

   Verdere informatie over ClubCollect vindt u op hun site www.clubcollect.com.

  Contributierekening: De contributierekening van de VV Smitshoek is NL 63 INGB 0000 7554 86.

  Boetes
  Indien een lid door de KNVB of door de vereniging zelf een boete (+ € 1,50 administratiekosten) krijgt opgelegd, dan dient deze binnen 3 (drie) weken na verzending te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling kan schorsing van het desbetreffende actieve lid volgen.

  Verenigingswerk
  Van alle leden ouder dan 12 jaar en ouders van jeugdleden jonger dan 12 jaar wordt verwacht dat zij een minimale bijdrage van 6 uur per seizoen aan de verschillende verenigingstaken zullen leveren. Te denken valt aan: leider jeugd- of seniorelftal, scheidsrechter, kantinemedewerker, onderhoud sportpark, entree, stewards e.a. Nadere informatie omtrent het reglement vindt u op deze site onder het kopje Vrijwilligers.

  Aanmelding/Inschrijven
  Aankomende leden van 18 jaar en ouder kunnen zich aanmelden bij de vestigingsmanager. Ook kunt u daar terecht voor meer informatie.
  Voor aankomende jeugdleden (tot 18 jaar) bestaat er de mogelijkheid om eerst een aantal proeftrainingen mee te doen voordat besloten wordt om lid te worden. Voor aanmelding en/of meer informatie kunt u contact opnemen met onze jeugdcoördinator